دیالوگ | دیالوگ ایرانی دیالوگ,دیالوگ ایرانی,سایت دیالوگ,دیالوگ ماندگار,دیالوگ عاشقانه,دیالوگ فیلم,دیالوگ های معروف,دیالوگ های ماندگار,دیالوگ بازیگران ایرانی,بهرتین دیالوگ,برترین دیالوگ های ایرانی,دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما,کانال دیالوگ ایرانی,دیالوگ های زیبا,دیالوگ خوب,dialog,dialog irani http://dialogirani.ir 2018-12-16T23:12:37+01:00 text/html 2018-03-12T22:23:43+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ آندره ژید | هر چه بالاتر روی http://dialogirani.ir/post/6 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8321577284/455053_523.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هرچه بالاتر روی از نظر آنان كه پرواز نمی دانند كوچكتر به نظر خواهی رسید.&nbsp;<a href="http://dialogirani.ir/" target="" title=""><b><font color="#ff0000">آندره ژید</font></b></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div>The higher the zombie, the less they will be, the smaller they will be. <b>André Gide</b></div><div><br></div></div> text/html 2018-03-12T22:06:56+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ دکتر شریعتی | یعنی هیچ http://dialogirani.ir/post/5 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8321576900/1200px_Dr_Ali_Shariati.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title=""><b>دیالوگ</b></a>&nbsp;دکتر شریعتی,دیالوگ دکتر شریعتی درباره,دیالوگ دکتر شریعتی درباره زن,<b>دیالوگ</b> دکتر شریعتی درباره امام حسین,دیالوگ دكتر شریعتی در مورد عشق,دیالوگ دکتر شریعتی درباره حضرت زینب,دیالوگ دکتر شریعتی برای پروفایل,دیالوگ دکتر شریعتی در مورد دوست داشتن,<b>دیالوگ</b> دکتر شریعتی درمورد عشق,<a href="http://dialogirani.ir/" target="" title=""><b>دیالوگ</b></a>&nbsp;دكتر شریعتی در مورد زن</font></div><div style="text-align: center;"><div>تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می ورزم، بی تو زندگی دشواراست، بی تو من هم نیستم؛ هستم، اما من نیستم؛ یک موجودی خواهم بود توخالی، پوک، سرگردان، بی امید، سرد، تلخ، بیزار ، بدبین، کینه دار، عقده دار، بیتاب، بی روح، بی دل، بی روشنی، بی شیرینی، بی انتظار، بیهوده، منی بی تو</div><div>! ... یعنی هیچ</div><div>ای آزادی، من از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از هر چه و هر که تو را در بند می کشد بیزارم</div><div><br></div><div>&nbsp;! ای آزادی، چه زندان ها برایت کشیده ام</div><div><br></div><div>&nbsp;و چه زندان ها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد</div><div><br></div><div>&nbsp;اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من پرورده ی آزادی ام، استادم علی است، مرد بی بیم و بی ضعف و پر صبر، و پیشوایم مصدق، مرد آزاد، مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید</div><div><br></div><div>من هرچه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد. اما، من به دانستن از تو نیازمندم، دریغ مکن، بگو هر لحظه کجایی چه می کنی؟ تا بدانم آن لحظه کجا باشم، چه کنم؟ ...</div><div><br></div><div>"دکتر علی شریعتی"</div></div> text/html 2018-03-03T09:37:40+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ ایرانی | نیما یوشیج http://dialogirani.ir/post/4 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hzjm_70918834869822537919.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ"><b><font color="#006600">دیالوگ</font></b></a>&nbsp;نیما یوشیج,دیالوگ&nbsp;<a href="http://dialogirani.ir/post/tag/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%20%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC" target="" title="نیما یوشیج"><b><font color="#006600">نیما یوشیج</font></b></a>&nbsp;زندگی,<b><font color="#009900">دیالوگ زیبا</font></b>ی نیما یوشیج,<b><font color="#006600">دیالوگ عاشقانه</font></b> نیما یوشیج,<b><font color="#009900">دیالوگ ناب</font></b> نیما یوشیج,زیباترین دیالوگ نیما یوشیج,<b><font color="#009900">دیالوگ قصار</font></b> نیما یوشیج,دیالوگ از نیما یوشیج,<b><font color="#009900">دیالوگ ماندگار</font></b> نیما یوشیج,دیالوگ زیبااز نیما یوشیج</div> text/html 2018-03-01T08:19:13+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند از نیما یوشیج http://dialogirani.ir/post/3 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ogn3_563.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ایرانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ffffff">دیالوگ ایرانی</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">,سایت دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ماندگار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ffffff">دیالوگ ماندگار</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">,دیالوگ عاشقانه,دیالوگ فیلم,دیالوگ های معروف,دیالوگ های ماندگار,دیالوگ بازیگران ایرانی,بهرتین دیالوگ,برترین دیالوگ های ایرانی,دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما,کانال دیالوگ ایرانی,دیالوگ های زیبا,دیالوگ خوب,dialog,dialog irani</span></div> text/html 2018-03-01T08:00:03+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ ایرانی چایت را بنوش از نیما یوشیج http://dialogirani.ir/post/2 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7l07_10531447321711565988.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ایرانی" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ffffff">دیالوگ ایرانی</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">,سایت دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ماندگار" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#ffffff">دیالوگ ماندگار</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10.6667px; font-family: Arial, sans-serif;">,دیالوگ عاشقانه,دیالوگ فیلم,دیالوگ های معروف,دیالوگ های ماندگار,دیالوگ بازیگران ایرانی,بهرتین دیالوگ,برترین دیالوگ های ایرانی,دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما,کانال دیالوگ ایرانی,دیالوگ های زیبا,دیالوگ خوب,dialog,dialog irani</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-03-01T07:25:15+01:00 dialogirani.ir شیراز شیرازی دیالوگ ایرانی زندگانی برای باور کردن است از نیما یوشیج http://dialogirani.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/lf47_fu2419.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal"><font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ایرانی" style=""><font color="#ffffff">دیالوگ ایرانی</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">,سایت دیالوگ,</span><a href="http://dialogirani.ir/" target="" title="دیالوگ ماندگار" style=""><font color="#ffffff">دیالوگ ماندگار</font></a><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">,دیالوگ عاشقانه,دیالوگ فیلم,دیالوگ های معروف,دیالوگ های ماندگار,دیالوگ بازیگران ایرانی,بهرتین دیالوگ,برترین دیالوگ های ایرانی,دیالوگ های ماندگار تاریخ سینما,کانال دیالوگ ایرانی,دیالوگ های زیبا,دیالوگ خوب,dialog,dialog irani</span></span><o:p></o:p></font></p></div><div style="text-align: center;"><br></div>